HET BRABANTS OPERETTEKOOR

Is zingen jouw passie en dit genre helemaal jouw stijl?
Sluit je aan en zing met ons mee!

In onze regio misten we al lange tijd een imposant koor om het grote gat tussen opera en musical op te vullen. Vandaar dit nieuwe koor in Breda dat op hoog niveau die prachtige wereldmuziek zal gaan vertolken uit Weense, Duitse maar ook Engelse en Franse operettes. Je doet jezelf én onze gasten er een groot plezier mee!

Agenda

VOORLOPIG STAAN ER NOG EVEN GEEN CONCERTEN GEPLAND

Wij gaan plannen creëren om van ons koor een projectkoor te maken.

Bestuur neemt even de tijd om contacten te gaan leggen met regionale orkesten om plannen uit te werken voor mooie samenwerkingen in de toekomst. Dat betekent even geen wekelijkse repetities totdat zich een project aandient.

Zodra er nieuws is, melden we dit op onze website én Facebookpagina. Mensen die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief ontvangen daar uiteraard persoonlijk bericht over.

Over ons koor

In de regio Breda mag een operettekoor niet ontbreken. Als er zoveel Nederlanders zijn die eindeloos genieten van bijvoorbeeld de muziek van André Rieu, is dat voor ons een teken dat die muziek heel dicht bij ieders hart ligt, ongeacht de leeftijd!

Met die gedachte is op 15 mei 2015 het Brabants Operettekoor officieel van start gegaan en heeft 4 jaar lang volle zalen betrokken. Wij gaan voor indrukwekkend koorwerk in samenwerking met solisten, want dát is operette!

Vanaf 2020 wilden wij een nieuwe weg inslaan door alleen projecten te gaan doen in samenwerking met orkesten of ensembles. Echter de coronaperiode heeft ook bij het koor toegeslagen en moeten wij opnieuw beginnen. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen.

Hanneke Brugmans
Algemene leiding

Hanneke Brugmans, initiatiefnemer en oprichter van het Brabants Operettekoor

Hanneke is opgegroeid met (operette-) muziek en heeft vele jaren bij de Baronie Operette gezongen in zowel operettes als in musicals, een enkele keer als soliste. Enthousiasme en passie voor de operettemuziek voeren de boventoon.

Brabants Operettekoor optreden
Plannen

Er worden samenwerkingsverbanden gezocht om bij projecten op te treden met pianobegeleiding, orkesten of bekende solisten. Optredens zijn vooralsnog concertant.

Repertoire

De koorstukken die wij zingen, zijn goed in het gehoor liggende melodieën uit beroemde operettes van componisten als Strauss, Millöcker, Zeller, Lehar maar ook Offenbach en Gilbert & Sullivan.

Doelstelling

Het beoefenen en uitdragen van operettemuziek en licht klassieke werken en het verrichten van handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan 2020-2025

Begin 2020 heeft het bestuur een nieuw beleidsplan opgesteld.

Mede onder invloed van het teruglopende aantal vaste deelnemers en invloed van de pandemie is besloten om over te gaan naar een projectkoor.

Er zal opnieuw onderzoek gedaan worden naar vraag/ draagvlak. Er zullen de nodige deelnemers/solisten aangetrokken moeten worden.

Gezocht zal worden naar mogelijkheden om, mogelijk in samenwerking met andere verenigingen/stichtingen, projecten op te zetten, e.e.a. afhankelijk van beschikbare budgetten of culturele subsidies.

Er zal voor deze projecten, in overleg met mogelijke mededeelnemers, een dirigent aangesteld worden.

Indien een project in beeld komt, zal er naar repetitielocatie gezocht worden en repetitieschema’s opgesteld worden.

Streven is om zangers van alle leeftijden aan te trekken en voor een evenwichtige samenstelling te zorgen.

Beloningsbeleid

Op basis van vrijwilligers met vergoeding voor aantoonbaar gemaakte kosten.

Indien van toepassing zal een aangetrokken dirigent een tot nader overeengekomen vergoeding ontvangen voor geleverde diensten.

Vermogensbeheer
Verslag uitgeoefende activiteiten 2020 – 2021

2020 vanwege onzekerheden rondom beginnende Covid virus zijn er geen activiteiten gepland.

2021 wederom werden er geen activiteiten gepland.

Balans 2021
Staat van baten en lasten 2021

Onze muziek in beeld

Bekijk hier onze eerdere optredens.

Ons succesvolle concert “Operette Tweeluik” met de eenakter Trial by Jury van Gilbert & Sullivan, gevolgd door Operette Highlights.
30 november en 1 december 2019 in De Pekhoeve in Ulvenhout. En er waren de jaren daarvoor nog leuke concerten o.a. in Oosterhout, Breda en Posterholt (L)

“Komm fly avec mir” Europarette 18 nov. 2018

Lid worden van ons Operettekoor

Wij vinden leeftijd ondergeschikt aan de passie voor muziek. Zodra er een nieuw project bekend is wordt dit in de media vermeld. Je kunt je ook bij voorbaat aanmelden voor Nieuws! Lijkt het je wat, dan meld je je bij het secretariaat (info@brabantsoperettekoor.nl) en je ontvangt de nodige informatie. Vind je het leuk en voldoet het aan jouw verwachtingen, dan volgt er een stemtest op de eerste bijeenkomst. Dirigent en algemeen leider bepalen of je toegelaten kunt worden.

Repetities

De repetities vinden plaats op een nader te bepalen locatie in de Breda of omliggende plaatsen.
Je hoeft niet perse noten te kunnen lezen. Handig is het wel! Wij maken, indien mogelijk, gebruik van repetitiebestanden waarmee je thuis kunt repeteren. Zo worden de repetities optimaal benut om met elkaar muziek te maken. Om snel tot goede prestaties te komen repeteren wij intensief onder professionele leiding.

De klassieke manier van zingen draagt bij tot een goede ontwikkeling van de zangstem en zingen in een meerstemmigheid bevordert de muzikaliteit.

Bovendien is zingen gezond voor lijf en leden en vooral leuk!

Contributie

Dit is afhankelijk van het project maar zal gemiddeld rond de 25 euro per maand bedragen of een bedrag in één keer voor de duur van het project.

Voor studenten geldt een gereduceerd tarief.

Word ook vriend van ons!

Vrienden van het Brabants Operettekoor helpen ons bijzondere concerten te realiseren. Wij zijn hen daar buitengewoon erkentelijk voor, niet alleen voor de financiële steun, maar ook dat men onze artistieke prestaties waardeert.

Word je ook vriend van ons?

De Vriendenbijdrage is minimaal € 50,- per jaar. Meer doneren mag natuurlijk ook. Als vriend van het Brabants Operettekoor informeren wij je over wetenswaardigheden en reserveren wij voor u de beste plaatsen bij optredens en concerten.

 

Belastingaftrek door gift aan ons koor? Dat kan, want wij hebben een Culturele ANBI Status (RSIN nr 8551 87 992)

Indien u ons een vrijwillige gift doet o.v.v. GIFT CULTURELE ANBI is dit bedrag voor 125% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting en voor een vennootschapsbelasting zelfs 150% ! U doet u zelf én ons er dus een plezier mee!

Neem contact met ons op